Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiet

Arvikapartiet

Arvikapartiet startades formellt våren 2021. Initiativtagare var Lars-Olof Gävert som själv hade fått erfara stora brister inom Arvika kommun, när han som god man, 2017, slog larm om allvarliga felaktigheter och missförhållanden hos överförmyndarnämnden i Arvika/Eda. Det han upptäckte visade sig senare vara toppen av ett isberg. Det som framkommit berodde på något helt annat än enkom slarv och inkompetens. En utbredd mentalitet, en form av tystnadskultur var tydlig, där problemen var politiska och de sträckte sig över flera delar av kommunens verksamhet.

Lars-Olof bestämde sig då för att försöka göra något åt det han hade bevittnat för att säkerhetsställa att inte fler skulle bli drabbade på samma sätt som hans tidigare huvudman. Hans roll som ”partientreprenör” gav resultat direkt. Idag är verksamheten i överförmyndarnämnden Arvika/Eda betydligt bättre och den här skadliga mentaliteten har så sakteliga börjat förändras.

Arvikapartiet anser att ett lokalt parti behövs i Arvika, eftersom de lokala frågorna behöver syresättas bättre, där fokus skall ligga på mer öppenhet och en förstärkt demokrati över hela den politiska linjen i kommunen. Det är en ny tid nu. Då krävs det en förändring.

Arvikapartiet anser sig ha en större handlingsfrihet i de lokala frågorna än de etablerade partierna, eftersom dessa i grund och botten följer de centrala riktlinjer som styr deras nationella politik. Det skall vi agera kvickt och konkret på. För Arvikabornas bästa. I nuläget mejslas Arvikapartiets valprogram fram och vår ambition är att presentera det steg för steg över den närmaste tiden för att riktigt masseras in fram till valet 2022.

Det är dags att politiken i Arvika arbetar aktivt för kommunens invånare; inte tvärtom.

Vi hoppas detta kommer ske efter valet 2022.

________________________________________________________________________________________________________________

Styrelsen 2022 består av:

Lars-Olof Gävert, Dalen Arvika, ordförande

Susanne Engstad Clarke, Trotakan, vice ordförande

Weine Dahlén, Mangskog

Mikael Nilsson, Klässbol

Per-Anders Gävert, Brunskog

VALBEREDNING

Peter Nilsson, Glava

Markus Allard, Örebro

REVISOR

Anders Frykblom, Hammarö