Hoppa till innehåll
Hem » Medlemskap

Medlemskap

Vem som helst kan ansöka om att bli medlem i Arvikapartiet.

För att bli medlem i Arvikapartiet betalar du in medlemsavgiften till vårt bankgiro eller Swish-nummer tillsammans med ditt namn, mailadress och personnummer.


Efter medlemsansökan skickats in behandlas den av partiets styrelse varpå styrelsen tar ställning till om du som ansöker kan anses vara förenlig med vad partiet står för. För att nå en samlad bedömning ringer vi ibland upp den som ansöker om medlemskap. Det gör vi för att vi vill veta varför man ansöker om medlemskap till partiet och vad man tänkt att det innebär. Vi kan även komma att träffa den ansökande. Om en medlem i Arvikapartiet därefter ska kunna vara aktuell för eventuella förtroendeuppdrag görs även en individuell säkerhetsprövning. Styrelsen kan säga nej till en medlemsansökan utan närmare motivering. Styrelsens beslut kan inte överklagas.


STÖDJARE
Om du som läser detta vill hjälpa Arvikapartiet, men inte ta steget fullt ut att bli medlem, kan du i stället bli en stödjare. En stödjare donerar frivilligt gåvor till partiet, när stödjaren själv önskar. Om du vill bli en stödjare står det dig fritt att donera pengar till partiet. Märk då din inbetalning med ”stödjare”.


GDPR (dataskyddsförordningen)

Vi behandlar de personliga uppgifter ni lämnar till oss enligt dataskyddsförordningen. De personuppgifter du lämnar vid kontakt med oss ser vi till att skydda. Vi ser till att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, samt våra egna interna riktlinjer och rutiner.


MEDLEMSKAPET

Medlemskapet löper per kalenderår och årsavgiften är fastställd till 100 kronor från och med år 2023.

Bankgironummer: 5679-3789

Swish-nummer: 1231022722