Hoppa till innehåll
Hem » Barn och ungdom

Barn och ungdom

Barn och ungdomar är vår framtid. För Arvikapartiet är detta inte en klyscha som bara passar bra att skriva i fina dokument, utan är något som måste fokuseras. Många samhällsproblem som vi har grundas i tidig ålder och skulle kunna förhindras med insatser tidigt. Det ger både trygghet och mer livskvalité för de barn och ungdomar som får hjälp i tidig ålder och det blir dessutom billigare i längden. Förutom skolan är barn och ungas fritid en stor del i samhället. Både för fysisk, psykisk och social hälsa och för samhällets helhet.

Arvika i månljus. Foto Tage Bäck .

Vår barn och ungdomspolitik i punktform;

  • Satsa på ungdomsgårdar runt om i Arvika kommun (kan ske i samarbete med lokala föreningar).
  • Öppna för att en Fritidsförvaltning återinförs, där alla fritidsaktiviteter som finns i kommunen kan förmedla information och kontakter.
  • Införa ett ungdomsfullmäktige.
  •  Bilburen ungdom ges utrymme.
  •  Alla barn och unga ska ges möjlighet att kunna delta i en fritidsaktivitet, oavsett förhållanden, bakgrund eller kön.
  • Vi ser ungdomar som kommunens starkaste tillgång och på olika sätt samverkar vi kring att föra in ungdomsperspektivet i kommunens verksamheter.

Ungdomsgårdar runt om i Arvika kommun

Alla ungdomar är inte intresserade av idrottsaktiviteter eller annan organiserad fritidsverksamhet. För att alla ungdomar ska kunna ges möjlighet till gemenskap och sammanhang är ungdomsgårdar ett bra alternativ. Vid våra subcentran skulle sådana möjligheter kunna göras t.ex. i samarbete med lokala föreningar där. I centrala Arvika ska kommunen ansvara för att det finns en ungdomsgård, som inte är i skolans lokaler. Ungdomarna ska kunna få vara på en annan plats efter skoltid, där de erbjuds en meningsfull fritidssyssla.

Öppna för att en Fritidsförvaltning återinförs

Kommunens rika föreningsliv är en viktig resurs för ett levande Arvika och Arvikapartiet verkar för att kommuninvånarnas fritid utvecklas genom och tillsammans med våra föreningar. Arvikapartiet är öppna för att återinföra en samordnande förvaltning där information och kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar och fritidsverksamheter samlas. Under parollen ”en meningsfull fritid för kommunens invånare” ska fritidsförvaltningens verksamhet vara vara mångfacetterad och vända sig till alla i kommunen.

Även det kommunala föreningsstödet kan skötas under fritidsförvaltningen.

Införa ungdomsfullmäktige

Arvikapartiet vill skapa ett ungdomsfullmäktige för att ge barn och unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik. Genom att skapa ett ungdomsfullmäktige som har en tät och nära kontakt med vuxna politiker skulle detta ungdomsfullmäktige kunna få ett verkligt politiskt inflytande och bli en viktig kanal för att ungdomar ska få sina röster hörda. I ett sådant forum kan frågor som rör unga i Arvika diskuteras och ungdomarna väljer själva vilka ämnen som är relevanta att ta upp. 

Bilburen ungdom ges utrymme

I Arvika finns sedan lång tid tillbaka en stor tradition av ungdomar som är intresserade av bilåkande. Istället för att försöka motarbeta intresset vill vi ge dem utrymme och möjligheter för att möta dem. En mötesplats lite utanför centrum med lokal för mekande och att lyssna på musik där de får vara skulle kunna möta deras behov, samtidigt som störandet i centrum ev. förminskas.

Arvikapartiet vill också verka för att;

  • Alla barn och unga ska ges möjlighet att kunna delta i en fritidsaktivitet, oavsett förhållanden, bakgrund eller kön.
  • På fritiden ska alla barn och unga ges möjlighet att få utveckla något intresse, delta i aktiviteter och ges sammanhang, oavsett vilken socioekonomisk bakgrund man har, oavsett kön, oavsett förmåga.