Hoppa till innehåll
Hem » Ekonomi

Ekonomi

Vår ekonomiska politik ska syfta till att vi tillsammans i Arvika Kommun ska ge våra medborgare så bra möjligheter som möjligt till trygghet och välfärd.

Skatt från våra medborgare är en förutsättning för att kommunen ska fungera, tillsammans med bland annat de statliga medlen. Men, man måste vara varsam med hur skattepengarna omsätts i praktiken.

Vi i Arvikapartiet vill att kommunens kärnverksamhet alltid sätt i första rummet. Om vi inte har en fungerande kärnverksamhet så finns inte den stabila grund och sammanhållning i samhället som är nödvändig för att tillsammans med våra medborgare bygga framtiden. Hopp och framtidstro, förtroende och framåtanda föds från trygghet och tillit.

God transparens, öppenhet och tydlighet är några av Arvikapartiets nyckelfilosofier, så även här. Detta vill vi omsätta i hela vår demokrati, så även ekonomiskt. Vi ser ett mervärde i att bevara och tydliggöra ett av demokratins tydligaste tyngdpunkter:

Att mervärdet ligger i att besluten fattas så ”nära” Arvika Kommuns invånare som möjligt.

Vi menar att utan öppenhet, tydlighet och transparens undergrävs möjligheterna att föra en genomgående politik som leder till sammanhållning, rättvisa och medbestämmande. Vi ser samtliga Arvika Kommuns invånare som vårt arbetslag, vi tillsammans har möjligheterna att påverka, skapa förutsättningar och bygga en vardag och framtid med trygghet och framtidstro.

Det kommunala politiska arbetet och styre är ett stort ansvar, som ställer krav på omfattande intresse och beslutskompetens. Intresse och engagemang måste vara den drivande faktorn. Allt arbete måste i grund och botten handla om att utveckla demokratin, så även i den ekonomiska demokratin.

Arvikapartiet kommer in i det sista att försvara en högkvalitativ vård, skola och omsorg. Mot detta är vi beredda att genomföra besparingar på skrytbyggen, utsvävande konstprojekt samt kostnader inom den offentliga förvaltningen. Innan vi röstar för en skattehöjning vill vi se besparingar inom nämnda områden. Det finns dock tydliga begränsningar för hur mycket vi kan spara in på nämnda områden, men vi kommer inte att lika lätt rycka på axlarna åt varken en skattesänkning eller skattehöjning som de andra partierna. 

Med Arvikapartiet ska väljarna veta att det i första hand kommer omprioriteras från poster inom budgeten innan en skattehöjning blir relevant.

I ett läge av en omfattande skattehöjning kommer Arvikapartiet vilja involvera folket i form av folkomröstningar. Det är viktigt att det finns ett brett stöd för skattepolitiken, speciellt i de tider som komma skall. De som vill måla ut oss som populister, men vägrar prata om hur illa ställt det är med svensk ekonomi, kommer knappast att försvara välfärden in i det sista. De kommer att försvara sin egna intressen i första hand och de kommer vara mycket obehagliga att ha att göra med när lågkonjunkturen är ett faktum.

Arvikapartiet kommer alltid att sätta kommunens och folkets intressen först!