Hoppa till innehåll
Hem » Se över VA-projektet Östra och Västra Högvalta igen

Se över VA-projektet Östra och Västra Högvalta igen

Insändare Arvika Nyheter: Arvika Nyheter – Insändare: Se över VA-projektet Östra och Västra Högvalta igen

Arvikapartiet frågade på senaste kommunfullmäktige om kommunen kunde göra en översyn av VA-området i Högvalta i samverkan med Länsstyrelsen, för att utreda oklarheter och eventuella felaktigheter som finns i underlaget. Vi anser att det är viktigt att se över nya fakta som tillkommit och om det går att göra på något annat sätt. Svaret på vår fråga blev att det verksamhetsområdet som beslutades 2020 ligger fast.

Arvikapartiet har trots att svaret var ”negativt” en förhoppning om att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen ser över Högvalta-ärendet (kommunalt vatten och avlopp i Östra och Västra Högvalta). En representant från Arvikapartiet har träffat Länsstyrelsens chefsjurist. Juristen redogjorde för bakgrunden till ärendet och framförde även att Länsstyrelsen var öppen för samtal med kommunen om saken. Vi anser att kommunalt vatten och avlopp i Högvalta också är en sårbar lösning. Främmande makt eller antagonistiska aktörer kan angripa samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Sabotage mot en kommunal vattentäkt skulle i värsta fall kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Vattentäkter och enskilda brunnar på landsbygden är inte alls lika sårbara, och har i allmänhet bra vatten. Det här är en viktig anledning att inte bygga ut gemensamt VA på landsbygden, i onödan.

När Länsstyrelsen öppnat upp för att se över ärendet bör kommunen ta vara på chansen då det finns en hel del frågetecken kring hanteringen. Om det sen gör någon praktisk skillnad vet vi inte, men vi vet att 89 fastigheter i Högvalta kommer tvingas in i ett kostsamt VA-projekt som verkar onödigt, och som flera boende inte har råd med. När det finns så mycket kritik och frågetecken kring ett ärende ska kommunen göra allt för att reda ut dessa! Kommunen bör därför så snart som möjligt ta initiativ till ett möte med Länsstyrelsen. Ansvariga tjänstemän och ledamöter från alla partier deltar på mötet, och självklart även några representanter för de berörda fastighetsägarna där man tillsammans ser över hela ärendet. Det är det enda rätta att göra!

Lars-Olof Gävert

Weine Dahlén

Susanne Engstad

Mikael Nilsson

Per-Anders Gävert

Arvikapartiet