Hoppa till innehåll
Hem » Insändare Arvika Nyheter. Replik: Satsningar på personalen – en investering

Insändare Arvika Nyheter. Replik: Satsningar på personalen – en investering

Svar till Arvikas borgerliga allians.

Arvika Nyheter – Insändare: Replik: Satsningar på personalen – en investering

Arvikas borgerliga allians har omnämnt Arvikapartiet flera gånger i insändare och raljerat över att Arvikapartiet röstade för majoritetens budget. Påståendet var att vi på så sätt driver S-politik, men att våra väljare vill att vi driver borgarpolitik (?!) eftersom vi enligt alliansen borde röstat på borgarbudgeten.

Replik: Rätt ska vara rätt om budgetförslagen

Replik: Oppositionen är inte bara den borgerliga alliansen

Väljarna önskar främst att vi driver sakpolitik som är bra för kommuninvånarna. Om det är höger eller vänster spelar ingen roll. Anledningen till att vi – denna gång – valde att rösta för majoritetens budget var att vi såg budgetförslaget från alliansen som ännu sämre. Men främst ville vi stödja våra egna yrkanden! Vårt förslag gällde förbättringar av löner och arbetsvillkor, en kraftansamling gentemot näringslivet, och att utreda hur man genomför effektiviseringar utan att det drabbar kärnverksamheten. Vi ville även se över det kritiserade VA-projektet Östra och Västra Högvalta. Alliansen kunde, på enklaste sätt, om de önskade en stark oppositionsbudget ordnat ett möte med övriga oppositionspartier. Då hade vi lämnat synpunkter för att kunna ställa oss bakom deras budget.

Vi ser besparingsmöjligheter inom den kommunala verksamheten – men vi vägrar spara på våra barn, våra äldre, LSS och andra grupper som behöver omsorg. Alliansen däremot verkar överens om att fortsätta strösslet med pengar på allehanda nya fantasifulla tjänster och konsulter inom den kommunala förvaltningen. Budgetdebatten kan nästan liknas vid en politisk teater då alla redan visste att majoritetens budget skulle gå igenom. Vänstersidans ”Allians” – där det före detta borgerliga partiet Centern numera ingår, är lojala mot varandra.

Att satsa på personalen är en viktig och långsiktig investering. Kommunens personalchef har sagt: ”är inte säker på att alla inser vilken stor utmaning man står inför” och ”vi behöver göra allt för att attrahera människor så vi kan rekrytera personal och få dem att vilja stanna kvar”. Arvikapartiets yrkande förutom att man skulle tillmötesgå fackförbundens yrkande på ett högre löneutrymme var att; friskvårdstimme införs, höjt friskvårdsbidrag och arbetstagaren ska kunna utföra nödvändiga läkarbesök på arbetstid. Förslagen finns även som motioner. Med förbättringar blir vi en attraktivare arbetsgivare och får lättare att rekrytera och behålla personal. Bara en enda rekrytering med upplärning osv. kan kosta flera hundra tusen. Även med en personalstab på över 60 anställda används rekryteringsfirmor vid vissa rekryteringar.

Vi trodde på bifall för flera delar i vårt tilläggsyrkande. Speciellt när det finns partier – som åtminstone – kallar sig ”arbetarpartier”. Är man ett arbetarparti bör man föra en politik som förändrar arbetares situation till det bättre. I beslutsunderlaget stod: ”Den framtida kompetensförsörjningen är en av kommunkoncernens största utmaningar” – trots det nämndes inte detta med ett enda ord (!?) av övriga partier. Kommunen måste bli attraktivare som arbetsgivare för att framöver upprätthålla en kärnverksamhet som håller hög kvalité. Vi tänker återkomma i frågan.

På sammanträdet avhandlades också köp av en skogsfastighet. Att utöka kommunens skogsinnehav för 1 200 000 kronor var enkelt både för majoriteten – och borgerliga alliansen – samtidigt som man säger sig prioritera kärnverksamheten och anser att verksamheten lärande och stöd kostar för mycket! Bara SD och Arvikapartiet reserverade sig mot beslutet. Att borgerliga partier så lätt accepterar att kommunen äger en massa skog (cirka 1600 hektar) på bekostnad av ett möjligt alternativt privat ägande är märkligt. Bättre att sälja skogsmark som inte är strategisk viktig och investera i vår vackra kommun och kommuninvånarna i stället.

Arvikapartiet