Hoppa till innehåll
Hem » I dagens Arvika Nyheters Valkrönika: ”Så kan Arvika styras efter valet” – kan vi läsa hur chefredaktören Linus Carle spår kommunvalet i Arvika.

I dagens Arvika Nyheters Valkrönika: ”Så kan Arvika styras efter valet” – kan vi läsa hur chefredaktören Linus Carle spår kommunvalet i Arvika.

LÄNK ARVIKA NYHETER

Linus efterlyser mer aktivitet från Arvikapartiet och vad Arvikapartiet står för. Vi tycker vi har varit ganska tydliga länge vad vi står för, inte minst med tanke på de senaste årens alla avslöjande i överförmyndaraffären, vår kritik mot raderade och fifflande med allmänna handlingar som även fått skarp JO-kritik, vår kritik mot framprovocerade rättsprocesser osv – men vi får helt enkelt jobba hårdare för att nå fram med vårt budskap. Vi har inte samma möjligheter som redan etablerade partier att köra valkampanjer och betala för en massa reklam inför valet.

Som en sammanfattning kan sägas att: Arvikapartiet prioriterar LSS, vård, skola och omsorg framför direktörslöner, administrations och politikerkostnader. Vi vill stärka kommuninvånarnas rätt och möjligheter att direkt kunna påverka politiken lokalt. Vår politik kan summeras med orden: Folket i Arvika först! Varje år svävar politikerna längre bort från det folk och den vardag de påstår sig vilja representera. Arvikapartiet bildades med syfte att agera motvikt mot de etablerade partierna. Alla våra beslut utgår från vad som är det bästa för Arvikaborna. Kommunens verksamheter är till för att tjäna kommuninvånarna. Vi vågar och skall kunna ”ta” frågor som kan uppfattas som känsliga av övriga partier. Vi kommer att ha nolltolerans mot all form av korruption inom kommunförvaltningen. Blir saker fel ska det rättas till, inte förnekas eller döljas. Vi vill bryta all form av tystnadskultur. Arvikapartiet vill se ett mer öppet och transparent Arvika, där fokus på kärnverksamheten är vår absolut viktigaste fråga. Våra duktiga medarbetare ”på golvet” som arbetar inom vård och omsorg, LSS, skolan skall ges mer resurser och stöd för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Onödig administration och slöseri med skattepengar på bland annat helt onödiga konsulttjänster ska undvikas. ”Prestige” är ett ord som skall bannlysas inom kommunförvaltningen.

Det roligt att vårt förstanamn omnämns i valkrönikan som en kandidat till kommunalrådsposten men det enda som betyder något för Arvikapartiet är att kommuninvånarna i Arvika prioriteras bättre. Det är hela grunden till att Arvikapartiet startade. Vår princip är också, och det vill vi vara tydliga med; om någon i Arvikapartiet efter valet skulle hamna i en position som kommunalråd, eller oppositionsråd kommer den första åtgärden bli att ge tillbaka en del av arvodet till verksamheten där pengarna gör större nytta. Arvikapartiet vill inte att ett kommunalråd eller oppositionsråd i Arvika ska ha – som idag – samma arvode som en riksdagsledamot: 71 500 kronor (heltidsmått), utan arvodet ska ligga på en lägre nivå. Ska man hålla på med politik ska det vara för att man brinner för Arvika, inte för att sko sig själv.