Hoppa till innehåll
Hem » Etablerade partier ”tar” Arvikapartiets förslag

Etablerade partier ”tar” Arvikapartiets förslag

Intressant att fler partier i Arvika nu vill satsa på LSS. Insändare från Arvikapartiet i AN:

POLITIK. I Arvika Nyheter kunde läsas att Socialdemokraterna (S) i Arvika nu ska satsa på LSS, och går till val på att höja nivån på habiliteringsersättningen för de som har daglig verksamhet (DV).

Det här är en självklarhet – men hur är det möjligt att det här förslaget dröjde ända till år 2022? Verkar nästan som (S) på något sätt står i opposition mot sig själva. (S) har styrt Arvika obrutet i över 40 år och haft gott om tid på sig att åtgärda den mycket låga ersättningen.

Habiliteringsersättningen i Arvika har varit densamma sedan 80-talet. Ersättningen har hela tiden legat på 5 kronor (?!) i timmen. Tack vare ett riktat statsbidrag via Socialstyrelsen, som syftat till att höja en låg dagpenning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, har deltagarna kunnat få något bättre ersättning de senaste åren.

Under den här tidsperioden på över 30 år har andra kostnader ökat för deltagarna på DV. Dagens lunch som kan köpas på DV har exempelvis ökat; från 15 till 90 kronor. Kostnader för resor till DV har gjorts dyrare och deltagarna får idag bekosta kaffet själva. En allmän försämring av LSS har skett under flera år och LSS-insatser har blivit svårare att få – vilket är emot intentionerna bakom LSS-lagstiftningen. Arvika kommun har exempelvis dragit in på insatsen kontaktperson, och tvingat funktionsnedsatta kommuninvånare att ta hjälp av ombud för att överklaga varpå Förvaltningsrätten sedan upphävt kommunens felaktiga beslut. Politikerna i Arvika har inte gjort några större insatser tidigare för att förbättra för de som behöver LSS.

Kan dessa helt nya satsningar från (S) bero på att Arvikapartiet har förslag på förbättringar för de som behöver LSS-insatser i sitt partiprogram, där just höjda habiliteringsersättningar är en del? Vi ser i andra fall att redan etablerade partier ”tar” våra förslag och gör till sina egna. Hoppas att kommuninvånarna uppmärksammar detta men viktigast är att förbättringar sker. När det gäller ersättningen på DV skickade Arvikapartiets Susanne Engstad 2021 in en motion om att höja habiliteringsersättningen för deltagarna på DV. Motionen har ännu inte behandlats.

Arvikapartiet går till val på att satsa på LSS i Arvika, både för de som behöver insatserna och deras duktiga personal. Vi vill därför återställa avtalet som LSS-personalen tidigare hade så de slipper att jobba halva nätterna gratis på boenden och gengälda sin oräknade arbetstid med mer arbete. När det lokala avtalet i Arvika togs bort och LSS-personalen protesterade mot försämringarna skyllde politikerna på arbetsmarknadens parter – detta till trots – att politikerna är den yttersta representanten för kommunen som arbetsgivare.

L-O Gävert, Susanne Engstad, Hans Carlsson, Weine Dahlen, Mikael Nilsson, och Per-Anders Gävert Arvikapartiet

Läs mer om LSS i Arvikapartiets partiprogram: https://www.arvikapartiet.se/lss/