Hoppa till innehåll
Hem » Insändare: Arvikapartiet värnar om den lokala kött- och mjölkproduktionen

Insändare: Arvikapartiet värnar om den lokala kött- och mjölkproduktionen

Insändare: Arvikapartiet värnar om den lokala kött- och mjölkproduktionen – Arvika Nyheter

Vi som var på torget i lördags 27 augusti kunde höra lokala företrädare för partierna Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP) samt Liberalerna (L) (något anmärkningsvärt att Liberalerna lokalt lierat sig med de två förstnämnda i frågan) propagera för minskat eller helt upphörande av köttätande och mjölkdrickande. Detta av klimat och miljöskäl.

Arvikapartiet står för en helt annat synsätt gällande vår mat. Vi ser konsumtion av lokalt producerat kött och mjölk som något mycket klimatsmart och miljövänligt, något som skall uppmuntras och absolut inte bekämpas som dessa tre partier tycks mena. Våra lokala bönders nötkreatur bidrar med att hålla vårt landskap öppet och inbjudande, de är helt nödvändiga för flera arter av växter och insekters överlevnad. De betande mularna ger oss det som kallas ”biologisk mångfald”. Dessa ”grovfoderomvandlare” omvandlar gräs som människan inte kan livnära sig på till högvärdigt protein och allehanda andra nyttigheter som människan behöver. Gräset binder kol när det växer och motverkar det som kallats ”växthuseffekten”, även om det finns de (V) som övergått till att kalla detta för ”klimatnödläge”. Att klimatförändringar sker och att människans fossilberoende behöver brytas är ett faktum och då kan inget livsmedel vara bättre än det som är lokalproducerat. Att utlysa klimatnödläge i Arvika är nog mer att betrakta som symbolpolitik än att genomföra konkreta åtgärder.

Det verkliga nödläget som är synnerligt allvarligt i vårt närområde just nu och för lång tid framåt, är kriget i Ukraina!

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att åtminstone vissa av nämnda partiers företrädare vill att våra barns mjölk till skollunchen ska ersättas av vatten samtidigt som proteinet som växande barn så väl behöver ska serveras som ”hokuspokusmat” i form av ultraprocessad mat (industriell tillverkad mat) av vegetariskt ursprung importerat från andra delar av världen. Soja är inte möjligt att odla inom den klimatzon Arvika befinner sig. Mjölk är ett utmärkt näringsrikt och allsidigt livsmedel som våra barn behöver, och ska absolut inte ersättas av vatten om Arvikapartiet får något att säga till om efter valet. Vi ska ha i åtanke att många av oss existerar just på grund av mjölk! Många spädbarn (kanske dina förfäder) århundranden tillbaka överlevde enkom av den orsaken; att de fick komjölk eller andra mejeriprodukter som spädbarn. På den tiden var en mjölkko den största rikedom man kunde ha och ofta skillnaden mellan liv och död.

Värna vår lokala livsmedelsproduktion och de lokala bönderna – de är inga klimatbovar – de är klimathjältar!

L-O Gävert

Eva-Lena Evstrand Andersson

Weine Dahlén

Per-Anders Gävert

Arvikapartiet