Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets Annika Karlsson svarar på pseudonymen ”Engelbrekts” insändare i Arvika Nyheter.

Arvikapartiets Annika Karlsson svarar på pseudonymen ”Engelbrekts” insändare i Arvika Nyheter.

LÄNK: https://www.arvikanyheter.se/2021/11/13/replik-arvikapartiet-ar-inte-emot-allt/

Replik: Arvikapartiet är inte emot allt
Svar till Engelbrekt.


Tack för din insändare Engelbrekt och eftersom du omnämnde Arvikapartiet får du här ett svar.


Vi är definitivt inte alls emot allt, vi är i första hand till för våra kommuninvånare och sätter deras intressen först. Det är för deras skull Arvikapartiet startade då det fanns saker som kunde bli bättre. Arvikapartiet är inte emot att få Willys till Arvika, tvärtom, men just denna plats är inte lämplig.


Något vi däremot tycker är väldigt positivt och bra är att Arvika kommun nu planerar för ett nytt råd med fokus på missbruksfrågor. Bra av Henrik Axelsson (S), med flera i lärande och stöd som arbetar med frågan. Nattvandrarna Arvika som fanns med i ett AN-reportage nyligen är också något som Arvikapartiet stödjer till 100 procent, där vuxna medmänniskor finns på stan för ungdomarnas skull.


Nämner även några av de punkter som finns med i vårt partiprogram:

 • Återskapa fritidsgården med en utökad personalstyrka som får bättre möjligheter att möta våra ungdomar och utveckla fältverksamheten.
 • Tjänstegaranti gällande handläggning av företagsärenden.
 • Fullstora idrottshallar på landsbygden. Friskvård och hälsa är något som gynnar alla och som vi verkligen ska satsa på i Arvika kommun.
 • Förbättra för personer med funktionsnedsättningar.
 • Ökad öppenhet, insyn och transparens i såväl Arvika kommun som de kommunala bolagen.
 • Ta bort delade turer inom vård och omsorg samt hemtjänst.
 • Återställa löneavtalen för LSS-personalen som arbetar nätter. Ingen ska behöva vara på sin arbetsplats utan lön.
 • Ingen ska behöva vara hemlös i Arvika.
 • Ett omfattande landsbygdsprogram till nytta för landsbygdsborna i Arvika.
 • Skapa och upprätthålla en god kontakt med bygdelag i vår kommun.
 • Att det kommunala vindkraftsvetot förblir oförändrat och kvarstår.


När det gäller vad som kan tillverkas på syslöjden var det en synpunkt för hållbarhet och minskad konsumtion. Passande då en miljöpartist var motionär. Självklart är vi för den motionen med ett starkt JA, och tog för givet att detta redan fanns på skolorna idag. Om du har fler funderingar vad Arvikapartiet står för så är du varmt välkommen att kontakta oss eller gå in på vår hemsida. Där finns även vårt partiprogram som utökas och uppdateras över tid.


Annika Karlsson Arvikapartiet