Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets L-O Gävert svarar på Henrik Samuelssons (M) andra insändare på ämnet reservation.

Arvikapartiets L-O Gävert svarar på Henrik Samuelssons (M) andra insändare på ämnet reservation.

Länk: https://www.arvikanyheter.se/2021/11/09/replik-darfor-finns-arvikapartiet/?fbclid=IwAR25DR7CJrDgyG0Ypa2o4ySw5ciTF6tT-ZbY8OyJ6dMieCYoSlzd1YtNYyw

Insändare:

Blev förvånad att Henrik Samuelsson (M) hade behov av att insinuera att fel hade begåtts då en ledamot i fullmäktige reserverade sig mot ett beslut – så till den grad att han skrev en hel insändare om det.

Personligen har jag inte gett mig in i politiken för att belasta insändarsidorna med obetydliga detaljer; som exempelvis när en ledamot gjort en reservation utan motivering, eller om det saknas ett kommatecken. Jag engagerar mig politiskt för att bland annat stå upp för dem som behöver stöd enligt LSS, för att stå upp för kommuninvånaren som drabbas av felaktigheter, för att varje skattekrona som slösas bort är en stöld från folket, för att bemötandet från kommunen ska bli bättre, för att öppenheten och transparensen ska öka, för att inte snabba och kompetenta medarbetare ska köpas ut för 100-tusentals kronor, för att möjligheterna till idrott och fysisk aktivitet ska utökas och för att inte offentliga handlingar varken ska manipuleras eller raderas.

HS skriver: ”viktigt att oppositionen för en seriös och ansvarstagande politik. Moderaterna står för detta vilket vi visat inte minst när det gäller överförmyndarverksamheten där vi agerade kraftfullt och konstruktivt redan hösten 2017”. Låter förvisso bra, men de flesta kommuninvånare vet förhoppningsvis den egentliga bakgrunden till denna förbättring och vad som möjliggjorde förändringen. Att detta berodde på enskilda kommuninvånare – inte politiker. Om sittande politiker varit ensamma med frågan hade det rullat på ganska oförändrat i ytterligare tio år, något inte minst historiken visar, där (M) haft full insyn i överförmyndarnämnden sedan många år och därför varit väl medvetna om problematiken.

Fick för övrigt till mig ett ärende från myndighetsnämnden, där (M) finns representerade. Ingen (!?) i nämnden hade reserverat sig mot ett uppenbart felaktigt beslut som först länsstyrelsen, och därefter mark- och miljödomstolen upphävde. Det finns med all tydlighet förbättringspotential på fler ställen än överförmyndarnämnden. Någon ledamot borde rimligen ha reserverat sig mot beslutet – utan motivering – eller med motivering! Jag förväntar mig att dessa ledamöter kontaktar den drabbade kommuninvånaren och tar ansvar för sin felbedömning.

Medan du, Henrik, framställde din insändare med klagomål mot Arvikapartiet, lade Susanne Engstad Clarke ytterligare en viktig motion. Den här gången förslag om en tredubbel höjning av den skamligt låga habiliteringsersättningen (fem kronor per timme) på daglig verksamhet (DV). Något som skulle få stor betydelse för våra deltagare på DV som haft samma låga ersättning ända sedan 80-talet. Att driva betydelsefulla lokalpolitiska förbättringar är något Arvikapartiet tänker fortsätta med. Redan innan Arvikapartiet formellt sett är inne i politiken har vi lyckats skapa både förbättringar och förändringar samt återuppväckt den moderata oppositionen. Det är med andra ord inte alls konstigt att (S) tidigare har varit ohotade i Arvika.

L-O Gävert Arvikapartiet