Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets tilläggsyrkande avseende budget 2023 och strategisk plan 2023 – 2025

Arvikapartiets tilläggsyrkande avseende budget 2023 och strategisk plan 2023 – 2025

Arvikapartiet kommer varken yrka på en skattehöjning eller skattesänkning den närmsta perioden. Helst hade vi förstås velat föreslå en skattesänkning förutsatt att det inte skulle slå hårt mot välfärdssektorn, men just eftersom en omfattande skattesänkning kan göra just det i dagsläget, kommer vi inte föreslå en sådan. För oss handlar det om vad skattemedlen går till. Arvikapartiet kommer in i det sista att försvara en högkvalitativ vård, skola och omsorg och att vi behåller skolor och förskolor på landsbygden. Mot detta är vi beredda att genomföra besparingar på skrytbyggen, utsvävande diverseprojekt, samt kostnader inom den offentliga förvaltningen. Vi behöver bromsa den snabbt svällande administrationen, det ska inte vara fler administrativa tjänster än vad som verkligen behövs i en kommun av vår storlek.

Arvikapartiet yrkar att; förslaget till budget 2023 samt strategisk plan 2023 – 2025
godkänns, med tillägg enligt följande delar som finns i dokumentet nedan: