Hoppa till innehåll
Hem » Replik: Arvikapartiet vill öka lönerna i vården

Replik: Arvikapartiet vill öka lönerna i vården

Svar till A. Labatt.

Arvikapartiet håller med om det mesta skribenten A. Labatt framför i sin insändare. Vi hör efter vad som sägs på golvet, sedan försöker vi forma vår politik efter vad som är bäst för folkflertalet utan några ideologiska låsningar. Precis som insändarskribenten skriver finns det goda anledningar för Arvika kommun att satsa på att bli en attraktivare arbetsgivare, särskilt inom verksamheterna vård och omsorg. Välfärdens kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för kommuner och regioner i Sverige.

Därför gjorde Arvikapartiet flera tilläggsyrkande avseende budget 2023 och strategisk plan 2023 – 2025.

Exempelvis fanns följande punkter med i vårt yrkande:

1. En lönehöjning för kommunens vårdpersonal, särskilt riktad till undersköterskor och vårdbiträden som fått en mer belastande arbetssituation. I åratal har yrkesgruppen lyft en undermålig arbetsmiljö och dåliga löner, men ingen har tagit dem på allvar. Våra befintliga anställda inom vård och omsorg ska ha en mer skälig ersättning för de kvalificerade arbetsuppgifter de utför. Verksamheten prognostiserar ett överskott på 14,1 miljoner kronor för 2022 och 10 miljoner kronor av dessa avsätts för att höja vårdpersonalens löner.

2. Återställ det lokala avtalet som LSS-personalen på gruppboenden hade innan 2020, så inte personalen behöver jobba halva nätterna gratis och därefter gengälda sin oräknade arbetstid med mera arbete. LSS-verksamheten prognostiserar ett plus på cirka 4,3 miljoner kronor och en del av dessa satsas för att återställa det lokala avtalet.

3. Effektivisera den administrativa sidan (chefer, planerare och administratörer) i stället för själva kärnuppgifterna i kommunen och fördela på så sätt om kostnader.

För den som vill läsa hela vårt yrkande så finns det här: Arvikapartiets tilläggsyrkande avseende budget 2023 och strategisk plan 2023 – 2025 – Arvikapartiet

Tyvärr fick vi, denna gång, bifall endast på punkt fyra i vårt yrkande. Denna punkt berörde inte förbättringar för våra anställda. Men vi kommer fortsätta jobba hårt för våra arbetstagare på ”golvet”. En motion har skickats in om att införa en friskvårdstimme i veckan för kommunens anställda, och Susanne Engstad, Arvikapartiet har tidigare lämnat in en motion om att slopa delade turer. I vårt partiprogram finns flera förslag till förbättringar för våra anställda som vi kommer fortsätta arbeta med och vi ska ta vara på medarbetarnas engagemang.

Arbetsmarknadens parter nämns ofta, och en av dessa ”parter” är vi politiker, även om det finns politiska partier i Arvika som hellre låtsas att det är någon annan.

Arvikapartiet

Replik: Arvikapartiet vill öka lönerna i vården – Arvika Nyheter