Hoppa till innehåll
Hem » Skolbussen ska gå över Bålgård

Skolbussen ska gå över Bålgård

INSÄNDARE Arvika Nyheter: Insändare: Skolbussen ska gå över Bålgård – Arvika Nyheter

Enligt skollagen har barn och elever i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklass rätt till skolskjuts inom den egna hemkommunen om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är:

Färdvägens längd

• Trafikförhållandena

• Funktionshinder

• Annan särskild omständighet

Den del av färdvägen som utgör den nu indragna skolskjutsen i Bålgård kan inte anses trafiksäker för våra barn och ungdomar. Vägen saknade vägren, belysningen är mycket begränsad och trafiken är inte ringa. Sträckan är trafikerad av både personbilar och lastbilar och är extra farlig under vintern. Vägavsnittet som skolbussen har kört i 50 års tid är kurvig, smal och har många backkrön vilket utgör en fara för barn och ungdomar som nu måste gå till en busshållplats vid riksväg 61. En väg med hastighetsbegränsning 100 kilometer i timmen. I stället för att gå till den närmsta hållplatsen anvisas de 15–20 barnen nu antingen till en hållplats på Långvaksvägen, där de får åka med linjebussen åt andra hållet för att sedan ta skolbussen från Furtan, alternativt vänta vid en busskur intill riksväg 61.

Det har getts olika förklaringar från kommun varför bussen blev indragen. Först fick de boende ingen information varför kommunen hade dragit in skolskjutsen. Föräldrar och skolbarn stod första skoldagen och väntade på skolbussen, men till allas förvåning kom ingen skolbuss. Efter kontakt med kommunen kommer olika förklaringar varför skolbussen är borttagen från denna sträcka. ”Sett över alla avstickare”, ”vi har ju vår ekonomi att se över”, ”nej inte besparing – anledning är restiden”. Mycket svårt att ta till sig varför skolbussen är borttagen när det kommer flera olika svar.

Ska verkligen barn och ungdomar som väntar på skolbussen stå i närheten av en mycket trafikerad väg där hastigheten är 100 kilometer i timmen? Arvikapartiet anser att skolbussen ska gå sträckan över Bålgård, som varit en trygghet för många familjer i ungefär 50 år. Skolskjutsarna behöver ses över i hela kommunen eftersom skolskjutsen dragits in på flera andra ställen i Arvika kommun.

Det borde ligga i kommunens intresse att barnen kommer tryggt till skolan? Indragningen av skolbussen över Bålgård ökar inte tryggheten.

Weine Dahlén, Arvikapartiet

lastbilschaufför och trafikutbildare