Hoppa till innehåll
Hem » Klädbutik som stod upp mot nazister hyllas: ”Viktig del av vår lokala historia”

Klädbutik som stod upp mot nazister hyllas: ”Viktig del av vår lokala historia”

Värmlands Folkblad skriver om Arvikapartiets Lars-Olof Gäverts motion till kommunfullmäktige.

Artikel VF: VF – Klädbutik som stod upp mot nazister hyllas: ”Viktig del av vår lokala historia”

Från artikeln;

”Och om Arvika var en knutpunkt så var Sveders och ägaren Helmer Sveder det i ännu högre grad.

– Hedersmän som Helmer Sveder, Östen Nilsson och Arne Nilsson satt i butiken och planerade insatser i Norge tillsammans med norska motståndsmän. Motståndsmännen fick sova över i källaren och de kunde byta kläder i butiken, så att de kunde ta sig över gränsen i skogshuggarkläder. Det här var en viktig del i kurirleden mellan Stockholm och Oslo och det spelade en stor roll för motståndet i Norge, säger Gävert”

Från Kommunledningsutskottets sammanträdesprotokoll (se i kommentarsfältet) den 23 januari 2024 kan läsas;

”Förslag till nästa instans. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att tillse att en minnesplakett placeras vid butiken Sveders på Kyrkogatan 34. Motionen bifalls.”

Motionen i sin helhet: MOTIONER ARVIKAPARTIET (usercontent.one)