Hoppa till innehåll
Hem » En insiktsfull insändare om VA-problematiken i Högvalta.

En insiktsfull insändare om VA-problematiken i Högvalta.

VA i Högvalta visar också tydligt hur vissa oppositionspartier i Arvika, nämligen Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L), uppvisar en motsägelsefull hållning. Trots att de på nationell nivå har argumenterat för att fastighetsägare inte bör tvingas till kommunalt vatten och avlopp, har de i Arvika kommun valt att stödja majoritetens linje i denna fråga.

Exempel: Riksdagens protokoll 2023/24:106, torsdagen den 25 april 2024. Från M-politiker:

”En annan fråga som engagerar väldigt många är tvångsanslutning till kommunala va-nät. Vi har nu i bred enighet här i Sveriges riksdag gett kommunerna en möjlighet att inte tvångsansluta hushåll. Har man en väl fungerande va-lösning ska man alltså inte behöva tvångsanslutas.

Det verkar som att de kommunala va-bolagen och lokala politiker inte i tillräcklig omfattning har uppfattat den lagändring som vi i bred enighet har gjort här i Sveriges riksdag. Jag vill flagga för att vi, om utvecklingen fortsätter och man tvingar in folk och hushåll i kommunala va-nät, kanske måste skärpa lagstiftningen här i Sveriges riksdag.”