Hoppa till innehåll
Hem » Insändare i Arvika Nyheter om företagsklimatet

Insändare i Arvika Nyheter om företagsklimatet

Länk till Insändarsidorna AN. https://www.arvikanyheter.se/2021/10/05/insandare-galenskap-ar-att-gora-samma-sak-om-och-om-igen/

Arvika kommuns näringslivsklimat har fått betydande kritik över de senaste åren, vilket framgår i bland annat Svenskt Näringslivs rapport som utkom nu i september 2021, där det också framkom ett missnöje med hur Arvika kommun jobbar med och för sina företagare i kommunen. Det finns ett antal rapporter som ligger ute som bekräftar att kopplingen mellan resurser och kvalitet ofta är svag inom kommunsektorn. Det här vill vi göra någonting åt. Inte genom att älta det som inte gjorts, utan hur vi framåt kan säkerställa nya rutiner för ett bättre näringslivsklimat.

För det är så; definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig andra resultat. Likaså med att försöka lösa problemet med företagsrankingen för Arvika kommun. Det måste naturligtvis in företagare med deras åsikter in till ett krismöte med näringslivslotsen och tjänstepersoner från de berörda myndigheterna, som kan förklara hur delvis problemen kan lösas.

I näringslivslotsen sitter en plan- och exploateringsgrupp som tar sig an mer komplicerade ärenden, men problemet med det är att det enbart sitter personer från de kommunala verksamheterna i den gruppen. Här tycker vi också det borde finnas företagare och entreprenörer från den privata sektorn, som har startat egna företag och har faktisk praktisk erfarenhet.

Arvikapartiet vill säkerställa en proaktiv ”enhet” – ett konkret näringslivssamråd, som skall ses som en möjliggörare och genomförare, dit företag kan vända sig till för att få stöd, råd för att kunna starta och driva sitt företag. Det skulle främja utvecklingen av företagen i vår kommun. Den skall vara rikligt informativ och en katalysator för de som vill skapa sin egen försörjning. Många företagare som vi varit i kontakt med berättar att det är en ”ohygglig nivå” av administration som skall benas ut, innan du ens kan säkerställa intäkter via företaget. Här måste kommunen bli mer proaktiv och lösningsorienterad. Idag är det flera som backat från att expandera på orten på grund av tillkrånglade regler gällande detaljplaner och bygglov som hellre verkar fälla än fria. Varje ärende borde få en tidsbestämd deadline för att skyndsamt ta beslut från kommunens sida. Rättssäkerhet är en skyldighet och skall alltid sättas i första rum; det är vi alla eniga om, men att i tid och otid skylla på rättssäkerhet som en bromskloss fungerar inte. Lyhördhet måste vara ett ledord. ”Enheten” ska ge den information som ett företag kan komma att behöva i alla aspekter.

Företagarna är beroende av ett sunt företagsklimat inom kommunen. Det är för krångligt som det är idag och Arvika kommun. En väl fungerande kommun kopplat till näringsliv är ”i händelsernas centrum”. Den står inte på perrongen när tåget åker förbi. Med en konkret kraftansamling för befintliga företagare och potentiella företagare kan vi med garanti se såväl en expansion av befintliga företag och nya nyfikna potentiella företagare som ”vågar” be om hjälp om den är synlig, proaktiv och lyhörd. Vi återkommer med mer.

Andreas Slätt

Susanne Engstad Clarke

Arvikapartiet