Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets ordförande L-O Gävert svarar på Henrik Samuelsson (M) insändare i Arvika Nyheter.

Arvikapartiets ordförande L-O Gävert svarar på Henrik Samuelsson (M) insändare i Arvika Nyheter.

Henrik hade i en insändare riktat kritik mot Arvikapartiets Susanne Engstad Clarke, som är politisk vilde i kommunfullmäktige reserverade sig mot ett beslut i kommunfullmäktige utan att motivera varför.

Insändartexten:

Replik: Därför reserverade sig vilden

Svar till Henrik Samuelsson (M). Arvikapartiet – (de)konstruktiv kraft? (Länk)

Enligt kommunallagen (2017:725) paragraf 27, har en ledamot sin demokratiska rätt att reservera sig mot ett beslut. Ledamoten kan då reservera sig helt utan krav på att motivera varför kommunfullmäktige ska fatta ett annat beslut; en så kallad blank reservation.

I det här fallet valde Arvikapartiets Susanne Engstad Clarke, ”vilde” och ledamot i KF att reservera sig mot majoritetens förslag, eftersom vi pratar om cirka 36 miljoner kronor som skulle fördelas, varav merparten går till kommunens egna bolag, Arvika Fastighets AB, utan egentligt tydliga specifikationer till öronmärkningen i tilläggsbudgeten. Att använda kommuninvånarnas skattemedel som strössel och att delar av tilläggsbudget inte var specificerad tillfredsställande nog var det som gjorde att vilden inte biföll den. Vilden har lagt motioner vart denne anser att man ska fokusera och lägga mera resurser. Och ja, motionerna går emot etablissemanget om att exempelvis inte utöka kommunens egna bolag, och det finns en tydlig vilja att sörja för att våra kommuninvånares behov är tillgodosedda först. Ett par exempel är; att våra äldreboenden och dess personal behöver mer resurser, att gymnastiksalarna runt om i kommunen behöver rustas upp, att deltagare på daglig verksamhet får det bättre, eller att be om ursäkt då misstag har begåtts och så vidare. Just den politik som Arvikapartiet kommer att driva.

Samuelsons insändare visar att etablissemanget står enade tillsamman med majoriteten, trots att det med facit i hand har visat sig, att den skattehöjning som beslutades var omotiverad och överdebiterade Arvikas skattebetalare. Hela insändaren av Samuelsson och Moderaterna berättar en sak; Arvikapartiet behövs. En granskande och kritisk oppositionspolitik är viktig för demokratin och transparensen i vår kommun.

För övrigt kanske vi kan prata om att ni (M) egentligen ändå tycker det var okej med en skattehöjning i och med att ni gick med på denna tilläggsbudget. Skulle ni inte i stället kanske yrkat för en skattesänkning? Annars blir det väl bara tomma ord utan handling…

L-O Gävert Arvikapartiet