Hoppa till innehåll
Hem » Replik på insändare i Arvika Nyheter

Replik på insändare i Arvika Nyheter

Replik: Omöjligt att veta vilka som begär ut handlingar – Arvika Nyheter

Suveränt Peo. När du skriver att det är självklart med öppenhet så har vi således ett gemensamt mål att sträva mot.

Du skriver också att du tar för givet ”att Gävert vet” vilka det är som begär ut dokument från kommunen. Även om jag har arbetat med underrättelseinhämtning i olika former så kan jag omöjligen veta vilka personerna skulle kunna vara. Det kan ju vara vem som helst. Antag aldrig – är en bra grundregel att förhålla sig till. Att du däremot ”vet” vem som begär ut handlingar innebär att den som lämnat ut handlingarna berättat vilka det är som begär ut handlingar.

Replik: Självklart med öppenhet

Utgångspunkten är att den som begär ut handlingar ska kunna vara anonym. Denne ska inte heller behöva berätta vad den tänker använda handlingarna till. Det följer av efterforskningsförbudet i TF 2:18. Det är när handlingarna innehåller uppgifter som omfattas av en sekretessregel det finns skäl att fråga efter identitet. På nationell nivå värnar Vänsterpartiet både offentlighetsprincipen och den personliga integriteten. Vänstern i Arvika har däremot direktkontakter som avslöjar vilka personer som begär ut kommuninvånarnas allmänna handlingar. Inte lika bra.

Härmed avslutar jag mitt replikskifte med Peo. Nu tar vi nya tag.

L-O Gävert Arvikapartiet