Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets Susanne Engstad Clarke hade motionerat till kommunfullmäktige om att ta reda på hur många hemlösa vi har i Arvika kommun.

Arvikapartiets Susanne Engstad Clarke hade motionerat till kommunfullmäktige om att ta reda på hur många hemlösa vi har i Arvika kommun.

Kan vara en bild av text där det står ”ARVIKA KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2022-01-21 Ãrende 6 Motion om boende för alla Sammanfattning Dnr KS/2021:915 Susanne Engstad Clarke (-) inkommer med en motion om att kartlägga hur mắnga hemlösa kommuninvănare som ăr behov av bostäder.”

För att se i vilken omfattning kommunen kunde stödja olika insatser och stötta föreningar som hjälper hemlösa idag kan det vara bra att veta hur många det handlar om. Enligt tjänsteskrivelsen som föreslog att motionen skulle anses besvarad beskrevs det som att det inte går att ta reda på hur många hemlösa vi har i Arvika utan att kränka någons integritet. Det skulle enligt samma tjänsteskrivelse strida mot lagen att ta reda på denna fakta. Igår var det kommunfullmäktige där frågan avgjordes.

Bifall till motionen gav förutom Susanne, Gösta Frödin (L) och flera från SD. Resterande partier gick på tjänsteskrivelsen och yrkade på att motionen skulle anses besvarad.

Vi i Arvikapartiet förstår inte varför det finns ett motstånd mot att vilja ta fram denna statistik just i Arvika kommun då andra kommuner har utrett hur många hemlösa det finns i deras kommuner för att kunna stödja hemlösa med olika hjälpinsatser. I vissa kommuner gör man en sådan kartläggning varje år. 2021 gav dessutom regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till de kommunerna med högst antal kvinnor och män i akut hemlöshet i landet. De extra medlen skulle då användas till aktiviteter för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män samt till aktiviteter för att förebygga akut hemlöshet.

Klart det finns möjligheter att ta reda på antalet hemlösa även i Arvika utan att kränka någons integritet!

Den som vill se sändningen från kommunfullmäktige kan göra detta här: *Ärende 6. Motion om boende för alla 4:02:13 https://youtu.be/6mknt5qctsw?t=14527