Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiet får kritik för användning av partiets valsedlar

Arvikapartiet får kritik för användning av partiets valsedlar

Besvikelsen mot Arvikapartiet från avhoppad kandidat – gammal valsedel användes – Arvika Nyheter

Hoppade av lokala partiet – stod ändå kvar på valsedlarna – P4 Värmland | Sveriges Radio

Ungefär en månad innan valet var det några av Arvikapartiets kandidater som inte längre ville kandidera till kommunfullmäktige i Arvika. Orsaken var personliga skäl och styrelsen accepterade att de därmed bröt sitt underskrivna avtal/kandidatförsäkran med Arvikapartiet. I kandidatförsäkran stod bland annat följande:

”Att inneha förtroendeuppdrag för Arvikapartiet innebär främst:

• att vara ett föredöme och iaktta god moral

• att delta aktivt i Arvikapartiets arbete samt ha hög närvaro i förtroendeuppdrag jag tilldelas

• att vara öppen och transparent med väljare, medlemmar och sympatisörer gällande de politiska uppdrag som jag åtagit mig

• att jag kommer att använda kommuninvånarnas bästa som rättesnöre

• att delta aktivt i val- och kampanjarbetet för Arvikapartiet

• att vara öppen för synpunkter och förslag från Arvikapartiets medlemmar, sympatisörer och väljare

Jag har även en moralisk skyldighet att omedelbart avsäga mig från de uppdrag Arvikapartiet nominerat mig till, om Arvikapartiets styrelse uttalar att den inte längre har förtroende för mig. Detta gäller även om jag utnyttjat förtroendemannarollen för att tillskansa mig privata förmåner eller om jag i en lagakraftvunnen dom har fällts för brott och brottsligheten inte är ringa.

Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran: Jag kandiderar i valet och försäkrar samtidigt att jag, i enighet med ovanstående, på bästa sätt skall arbeta för Arvikapartiet under hela mandatperioden.”

Kandidaterna avsa sig personligen även sin kandidatur hos Länsstyrelsen så det skulle inte Arvikapartiet behöva göra. Detta gjordes i enlighet med följande regel som står på valmyndighetens sida:

Ӂterkallelse av samtycke till kandidatur

En kandidat kan återkalla sitt samtycke eller förklaring om samtycke till kandidatur. Återkallandet görs till den länsstyrelse som mottog den ursprungliga förklaringen eller samtycket.”

En stark önskan från de tidigare kandidaterna var dock att de skulle plockas bort från Arvikapartiets lista inför valet. Eftersom tiden var mycket knapp och valet stod för dörren och förtidsröstningslokalerna skulle öppnas så fanns det en risk att de ”nya” valsedlarna inte skulle anlända i tid. Vi fick rådet att absolut inte beställa nya valsedlar av mer ”rutinerade” politiker så tätt inpå valet. Vi i Arvikapartiet ville dock tillmötesgå de tidigare kandidaternas önskemål och eftersom de ville betala för nya valsedlar själva gick vi med på att beställa nya valsedlar, med en reservation för om inte de nya valsedlarna kom i tid så fanns det en risk att de gamla ändå behövde användas till förtidsröstningen.

Vi fick ok från Länsstyrelsen att vi kunde använda de gamla valsedlarna om vi var tvungna och då kandidaterna dragit tillbaka sin kandidatur hos Länsstyrelsen kunde inte de tidigare kandidaterna bli valda. När förtidsröstningslokalerna öppnat hade inte de nya valsedlarna anlänt ännu. Arvikapartiet blev därmed tvingade till att använda en del av de gamla valsedlarna till förtidsröstningen för att överhuvudtaget få ut några valsedlar. Inget konstigt med detta. Därefter hade tydligen de förra kandidaterna ändå fått något kryss bland förtidsrösterna, eller om någon skrivit deras namn på en blank valsedel.

Därför får Arvikapartiet kritik av en tidigare kandidat. Det vi i Arvikapartiet idag ser att vi kunde agerat annorlunda på och är självkritiska mot är; att vi inte skulle gått med på att beställa nya valsedlar så tätt inpå valet – utan vi skulle enbart använt valsedlarna som fanns från början. Vi skulle även som parti dragit tillbaka kandidaternas kandidatur.