Hoppa till innehåll
Hem » Brun gräsfjäril (Coenonympha hero) tillfällig hjälte i Högvalta.

Brun gräsfjäril (Coenonympha hero) tillfällig hjälte i Högvalta.

Fjärilen och andra fridlysta och rödlistade arter i området föranleder nämligen tillfälligt stopp/förbud för det onödiga VA i Högvalta-projektet som kommer kosta våra kommuninvånare stora pengar.

VA Högvalta – Teknik i Väst (teknikivast.se)

Länsstyrelsen har beslutat om tillfälligt förbud, samt begär en komplettering av kommunen i ärende gällande schaktning för VA i området Högvalta i Arvika kommun på grund av att det i området finns ett antal dokumenterade fynd av brun gräsfjäril. Arten är på stark tillbakagång och minskar kraftigt, men har ett starkt fäste just i Arvika (Högvalta). Brun gräsfjäril är fridlyst i hela Sverige och ingår även i habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär förbud mot att skada eller förstöra artens fortplantningsområden och viloplatser.

Förbudet gäller till dess att länsstyrelsen meddelar sitt slutliga beslut i ärendet. Länsstyrelsen bedömer att den anmälda åtgärden är så pass omfattande att ytterligare information samt förtydliganden behövs innan länsstyrelsen kan fatta sitt slutgiltiga beslut i ärendet. Länsstyrelsen förelägger därför Arvika kommun att inkomma med kompletteringar senast den 31 mars 2024 samt förbjuder verksamheten till dess att slutligt beslut fattats med det begärda kompletteringarna som underlag.

Vi står fast vid att kommunen borde se över hela ärendet igen då (tidigare okända/dolda) fakta talar helt emot en VA-utbyggnad i Högvalta.

I en insändare den 3 augusti 2023 framförde vi följande: Se över VA-projektet Östra och Västra Högvalta igen – Arvikapartiet