Hoppa till innehåll
Hem » Insändare: Det ska vara gratis att ta del av offentliga handlingar

Insändare: Det ska vara gratis att ta del av offentliga handlingar

Arvika kommun ska börja ta betalt för att mejla allmänna handlingar. Vårt kommunalråd försvarade beslutet i ett inslag på Radio Värmland med hänvisning till att det kostar pengar att lämna ut offentliga handlingar.

Arvikapartiet vill att det ska vara både enkelt och gratis för kommuninvånarna att få insyn i kommunens verksamhet genom att kunna ta del av offentliga handlingar i digitalt format om så önskas. De senaste åren har verksamheter som granskats blivit åtskilligt mycket bättre tack vare enskilda kommuninvånare, vilket haft en stor betydelse för många och har varit viktigt.

Vi hävdar att om det finns kostnader för kommunen att skicka digitaliserade handlingar till en intresserad och engagerad allmänhet, så är denna kostnad försvarbar. En allmän handling är allt som innehåller information av något slag; texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen.

Varför kommuninvånare i Arvika begär ut fler av kommunens allmänna handlingar än tidigare finns det troligen en logisk förklaring på. Arvikapartiet välkomnar en kritisk granskning från Arvikabor av kommunen i alla dess delar, och det ska inte med ekonomiska styrmedel skapas en osynlig ”barriär” runt stadshuset. Offentlighetsprincipen är central i det svenska öppna samhället. Att allmänheten har insyn i offentlig förvaltning och hur skattepengar används betraktas som en hörnsten i den svenska demokratin. Att lämna ut en allmän handling ska därmed inte ses som något som tar tid från verksamheten – utan är en del av själva kärnuppdraget för vår kommun. Handlingarna tillhör våra kommuninvånare. Likt Sunne kommun, anser vi att det är en självklarhet för kommuninvånare i Arvika att fritt få ta del av protokoll och handlingar vars beslut påverkar oss alla.

Engagemang från kommuninvånare ska uppmuntras. Fel görs av oss alla, och om det påpekas så är det enkelt att gå tillbaka och åtgärda. Att vara transparent och öppen betyder mycket för tilliten från kommuninvånarna. När vi ser att upphovet till förslaget, tjänsteskrivelsen, är framställd av den tjänsteman som, bland annat, utreds av Justitieombudsmannen för att ha raderat mejl som rätteligen skulle utgjort just allmän handling behöver Arvikapartiet agera. Även en insändare som berörde öppenhet fanns införd i Arvika Nyheter av en lokal S-politiker: ”Frihet i fara”. Skribenten lyfte bland annat; ” Ett växande antal stater har antagit nya lagar och ändrat myndigheternas praxis i syfte att inskränka folkrörelsers möjlighet att verka.” ”Faktum är att endast 3,4 procent av jordens befolkning lever i öppna samhällen. Vi som gör det har möjlighet att engagera oss för att stödja de motkrafter som finns i dessa auktoritära samhällen.”

Tänk om och gör om, är därför vår uppmaning till politiker som vill göra demokratiska rättigheter till en plånboksfråga.

Weine Dahlén, Arvikapartiet

Annika Karlsson, Arvikapartiet