Hoppa till innehåll
Hem » I Arvika Nyheter kan ni läsa AN:s stora partiguide – jämför Arvikapartierna här

I Arvika Nyheter kan ni läsa AN:s stora partiguide – jämför Arvikapartierna här

Här är Arvikapartiets svar för den som inte kan läsa artikeln på nätet:

Beskriv er ideologi: (Max 500 tecken)

Vi prioriterar vård, skola och omsorg framför direktörslöner, administrations och politikerkostnader. Vi vill stärka kommuninvånarnas rätt och möjligheter att direkt kunna påverka politiken lokalt. Vår politik kan summeras med orden: Folket i Arvika först! Varje år svävar politikerna längre bort från det folk och den vardag de påstår sig vilja representera. Arvikapartiet bildades med syfte att agera motvikt mot de etablerade partierna. Vi vill ta ner politiken på jorden igen!

Hur skiljer ni er från övriga partier i Arvika? (Max 500 tecken)

Att vi verkar enbart lokalt. Alla våra beslut utgår från vad som är det bästa för Arvikaborna. Detta är Arvikapartiets starkaste punkt. Kommunens verksamheter är till för att tjäna kommuninvånarna. Vi vågar och skall kunna ”ta” frågor som kan uppfattas som känsliga av övriga partier. Vi kommer att ha nolltolerans mot all form av korruption inom kommunförvaltningen. Blir saker fel ska det rättas till, inte förnekas eller döljas. Vi vill bryta all form av tystnadskultur.

Hur påverkas Arvikaborna av er politik? (Max 500 tecken)

Arvikapartiet kommer ha fler anställda inom vård och omsorg och mer resurser till skolorna. Detta finansieras genom effektivisering med minskad administration. Vi kommer se till att likhetsprincipen tillämpas inom kommunförvaltningen. Alla ska behandlas lika oavsett samhällsställning eller tidigare relationer till tjänstemän/politiker. Öppenheten ska öka, det blir ett slut på raderande och ändring av kommunala handlingar. Sist men inte minst ska Arvikas framtid, barn och ungdomar prioriteras.

Beskriv ert parti för en förstagångsväljare. (Max 500 tecken)

Vi är ett helt lokalt parti som enbart styrs av och för kommuninvånarna i Arvika. Vi tror att många blivit trötta på ideologiska låsningar och handlingsförlamning som finns kring de etablerade partierna och hellre vill se sakpolitik. Vi är varken höger eller vänster och behandlar alla andra partier lika. Vi vill se satsningar på barn och unga, detta inte minst för att se till att Arvika är attraktivt att välja istället för att flytta till andra kommuner.

Vilken/vilka frågor är viktigast för er i Arvika? (Max 500 tecken)

Arvikapartiet vill se ett nytt, mer öppet och transparent Arvika, där fokus på kärnverksamheten är vår absolut viktigaste fråga. Våra duktiga medarbetare ”på golvet” som arbetar inom vård och omsorg, LSS, skolan skall ges mer resurser och stöd för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Onödig administration och slöseri med skattepengar på bland annat helt onödiga konsulttjänster ska undvikas. ”Prestige” är ett ord som skall bannlysas inom kommunförvaltningen.

Vad vill ni genomföra nästa mandatperiod? (Max 300 tecken)

Satsningar på vård och omsorg, LSS och övriga satsningar på unga. Bygga fullstor idrottshall. Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Förebyggande insatser mot ohälsa. Total öppenhet och transparens. Minskad onödig administration, tex avskaffa tjänsten som biträdande kommundirektör.

Vad är ni helt emot att genomföra nästa mandatperiod? (Max 300 tecken)

Allt som inte är till gagn för kommuninvånarna i Arvika. Vi är även helt emot att fortsätta hålla tjänstemän som ”fifflar”, exempelvis raderar allmänna handlingar och mejl bakom ryggen.

Det här vill ert parti med Arvika hamn: (Max 300 tecken)

Hamnområdet är känsligt. Kommuninvånarna ska vara delaktiga i vad som ska ske. Om det skall göras någon variant av bostäder kan det göras närmast Tobaken. Hamnområdet I övrigt tycker vi att ska vara en plats för alla och området kan utvecklas till ett attraktivt stråk med utrymme för restauranger, friskvård och fritid.

Vindkraft i Arvika kommun – ja eller nej? Om ja, var? (Max 300 tecken)

Nej. Negativ påverkan av all energiproduktion skall alltid vägas mot nyttan för Arvikaborna. Stora ingrepp i natur och livsmiljö för att producera el som ”exporteras” bort från kommunen är vi inte för. Av den anledningen är vi negativa till just storskalig vindkraft. Det kommunala vetot ska kvarstå.

Konkurrensutsätt mer kommunal verksamhet – ja eller nej? Om ja, vad? (Max 300 tecken)

Ja, men även nej. Vi välkomnar inte stora riskkapitalbolag inom vård, omsorg och skola till Arvika men ser gärna lokala småskaliga privata verksamheter på dessa områden. Bra exempel är Estetiska skolan och distriktssköterskemottagningen i Gunnarskog. Utgångspunkten är det bästa för Arvikaborna.

Vilken skattenivå ska Arvika ha nästa mandatperiod? (Max 300 tecken)

Vill inte låsa oss till någon specifik skattesats i nuläget men utgångspunkten är lägsta möjliga med bibehållen välfärd. Målet är att återställa till den nivån som var innan Socialdemokraternas ”skattehöjarrace”. Hur fort detta kan gå får framtiden utvisa.

Det här vill ert parti med:

Skolan (Max 300 tecken)

Våga ta i frågan som de elever och vårdnadshavare framför om att den nya högstadieskolan inte fungerar som den borde eller var tänkt fullt ut. Alternativa lösningar för de elever som inte vill eller klarar av den stora skolans skolmiljö behöver skapas.

Vård och omsorg (Max 300 tecken)

Göra det mer attraktivt att jobba inom vården, det vill säga höja lönen och förbättra arbetsvillkoren (scheman osv). Vi är positiv till lokala initiativ till privatisering av delar av verksamheten.

Näringslivet (Max 300 tecken)

Att förenkla beslut och att vara behjälpliga gällande tillstånd och diverse ansökningar kommer vara en prioritet, främst för företag, här behövs sannerligen ett krafttag för att göra förbättringar. Arvika skall vara i topp istället som nu i botten vad gäller ranking av näringslivsklimat.

Socialtjänsten (Max 300 tecken)

Socialtjänsten ska agera korrekt och behandla alla lika. För att de anställda ska leva upp till detta mål måste arbetsmiljön för de anställda vara den allra bästa. Som på alla andra kommunala arbetsplatser gäller nolltolerans för vuxenmobbning.

Landsbygden (Max 300 tecken)

Hela Arvika ska leva. Vår landsbygd är nyckeln till att kommunen är attraktiv. Bygg idrottshallar även utanför ”stan”. Stötta det lokala jord och skogsbruket. Likvärdig utdelning av resurser på landsbygd som i stan, till exempel gatubelysning, mm.

Kulturen (Max 300 tecken)

Arvika har ett rikt kulturliv som kan främjas genom att bejaka lokala kulturinitiativ i en allmänt smidig kommunförvaltning. Låt lokala konstnärer, keramiker, hantverkare få ställa ut och sälja sina konsthantverk i konsthallen. En viss procent av försäljningen kan gå till hyran av konsthallen.

Miljön (Max 300 tecken)

Inom kommunen bör producera lika mycket energi som förbrukas här. Arvikas jord och skogsbruk gör att vi idag kan anses som tämligen koldioxidneutrala. Kommunen kan installera solceller på taken till kommunala fastigheter och skapa solkartor som underlättar för privata att sätta upp egna solceller.

Idrotten/föreningslivet (Max 300 tecken)

Bygga idrottshallar. Samtliga idrottshallar ska vara i gott skick. Sänka avgifter för hyra på lokaler som nyttjas av föreningar. Utreda möjligheten till att starta upp någon Nationell Idrottsutbildning. Stötta föreningar med bidrag men utan att slösa med dessa (ex. från Folkets Park förskräcker).

Ett förtydligande kan även ges gällande vår syn på storskalig vindkraft

Den enskilt största ägaren i svensk vindkraft idag är ett statligt kinesiskt bolag, CGN. Kinas investeringar i exempelvis kritisk infrastruktur och strategiskt viktiga områden som vindkraft i Sverige innebär stora säkerhetsrisker. Den som tror att Kinas investeringar kommer sig av att man vill hjälpa Sverige att rädda klimatet tror fel. Kina inhämtar information, kunskap och produkter genom spioneri och olovlig underrättelseverksamhet. Kinesisk underrättelseverksamhet mot Sverige är mycket omfattande. Kina bedriver en bred säkerhetshotande verksamhet för att upprätthålla kommunistpartiets maktmonopol. Den kinesiska staten gör ingenting som inte gynnar det egna landets ekonomiska och militära makt.

Kinesiska Huawei stoppades från att vara med i uppbyggnaden av 5G-nätet. Kravet kom från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som menade att det är för riskabelt att låta ett kinesiskt företag äga viktig infrastruktur. Detsamma ska givetvis gälla även svensk energiproduktion!

Avslutningsvis kan väl tilläggas att vi är för mindre anläggningar med förnybar energi i Arvika med svenska ägare.