Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiet lyfter två initiativärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2023

Arvikapartiet lyfter två initiativärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2023

Initiativärende KS (arvikapartiet.se)

Det ena initiativärendet handlar om bygglovsavdelningen. Enligt vad som framkommit har det har varit en stor arbetsbelastning på de anställda. Externa konsulter används i verksamheten. Det har upprättats en JO-anmälan av en anställd på bygglovsavdelningen, detta skedde efter att anmälaren haft kontakt med Arbetsmiljöverket som då rådde arbetstagaren att göra en anmälan till JO. I anmälan beskrivs det som att bygglovsenheten tvingas fatta beslut efter påtryckningar, både från delar av näringslivet och kommunledningen.

Därför vill Arvikapartiet få information hur kommunen arbetar med de här frågorna idag – och hur planen ser ut framåt för att vi ska komma till rätta med de problem som finns/funnits.

Det andra initiativärendet handlar om ett eventuellt skadeståndsärende mot Arvika kommun där ett juridiskt ombud särskilt begärt att ärendet behandlas av kommunstyrelsen och att beslut i ärendet fattas i kommunstyrelsen. Bakgrunden till ärendet är ett JO-beslut som kom den 3 februari 2023 (5259-2021 JO-beslut ) där Arvika kommun kritiseras för att ha kränkt en enskilds yttrandefrihet i ett ärende enligt LSS.