Hoppa till innehåll
Hem » Arvikapartiets Lars-Olof Gävert har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige

Arvikapartiets Lars-Olof Gävert har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige

Den ena motionen handlar om att ändra avgiften för allmänna handlingar i digitalt format. Motion allmänna handlingar här: MOTIONER ARVIKAPARTIET

Den andra motionen handlar om att bygga idrottshallar på landsbygden med start i Gunnarskog.

I den motionen står bland annat:

Det finns idag fyra fullstora idrottshallar i Arvika; Arvika sporthall, Taserudshallen, Kyrkebyhallen och Strandhallen. Alla dessa idrottshallar ligger i centrala Arvika – ingen fullstor hall finns i övriga kommundelar. Att skapa förutsättningar för att fler barn, unga och vuxna i alla kommundelar, på lika villkor, kan idrotta är en given investering för framtiden i Arvika kommun.

Fysisk aktivitet är nödvändigt för välmående och god hälsa. På Folkhälsomyndighetens hemsida står; ”Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande”. Alla är överens: Rörelse gör gott för barn, unga och vuxna. Ser man till det samhällsekonomiska perspektivet står det klart att desto mindre varje individ belastar sjukvården, desto mer sparar samhället. Att bygga fler och större idrottshallar – även utanför centrala Arvika – ger bättre förutsättningar för att fler kan träna och hålla sig friska.

När det gäller barn och ungdomar i Arvika kommun mellan 7–25 år är i genomsnitt 40,8 procent aktiva i en idrottsförening. 41,6 procent av pojkarna och 39,9 procent av flickorna. Gunnarskog är den kommundel där flest barn och ungdomar är aktiva i en idrottsförening. Totalt 50,8 procent – varav 53,7 procent pojkar och 47,4 procent flickor. Behovet för en större idrottshall har funnits länge och därför har en ny idrottshall i flera decennier varit ett diskussionsämne i Gunnarskog. Den gymnastiksal som finns i Gunnarskog idag är byggd på 1950-talet och har måttet 20x10m med låg takhöjd. Gymnastiksalens ytor räcker inte till för att på ett riktigt och säkert sätt bedriva Järvenskolans idrottsundervisning. Lagsporter som fotboll, innebandy, volleyboll, handboll och basket är exempel på aktiviteter som inte kan utövas på ett riktigt sätt. En ny idrottshall skulle kunna förses med bioenergi från det närbelägna värmeverket för en ekonomisk och miljövänlig uppvärmning.

Klart är att en byggnation av idrottshallar på landsbygden skulle främja hälsan för våra kommuninvånare på ett positivt sätt, och skulle kunna påverka fler till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Att bygga nya idrottshallar där behovet finns är en investering som innebär stora folkhälsovinster på sikt.

Motionen i sin helhet här:

MOTION ARVIKAPARTIET