Hoppa till innehåll
Hem » Redovisningar från Arvikas överförmyndarnämnd dröjde 18 år

Redovisningar från Arvikas överförmyndarnämnd dröjde 18 år

Överförmyndarnämnden i Arvika: Redovisningar dröjde 18 år – P4 Värmland | Sveriges Radio

450 ärenden (!) handlar det om, mellan åren 2005–2016, där slutredovisningar från avslutade ärenden inte skickats ut till dödsbodelägare eller behörig mottagare. De äldsta ärendena ska vara 18 år (!) gamla vilket innebär att behöriga mottagare kan vara borta sedan länge.

Något som är märkligt med det här som kommer fram nu är att redan år 2007 i en tillsynsrapport från Länsstyrelsen, framgår att i de ärenden som avslutas överlämnar handläggaren slutredovisning och förteckningar mm till behörig mottagare, tillsammans med en upplysning inom vilken tid ett eventuellt klagomål över förvaltningen ska lämnas. Deltog från kommunen vid tillsynen gjorde Anders Söderström (S) och Överförmyndarnämndens dåvarande ordförande Claes Pettersson (S).

Otroligt att ingen politiker följde upp detta mellan åren 2007–2016! Fanns väl en opposition (åtminstone på papperet) som borde agerat. Enkla svaret på hur det här kunde inträffa är väl att verksamheten inte sköttes på ett korrekt sätt under många år helt utan att någon direkt brydde sig från politiskt håll, och därför var det här möjligt.

Först när nuvarande ordförande i Arvikapartiet, Lars-Olof Gävert, blev god man 2017 och slog larm uppmärksammades bristerna. Lars-Olof försökte främst få en rättning för sin huvudman, Lasse, som hade drabbats av kraftiga handläggningsfel vilket gjorde att 868 610 kronor aldrig redovisades av Lasses inkomster. Men det värsta av allt var att Lasse inte fick chansen att korrigera sitt medfödda hjärtfel vilket gjorde att han fick en mycket allvarlig följdsjukdom som han dog av, 35 år gammal. Kommunen ville först inte medverka till upprättelse för Lasse, utan försökte i stället avsätta den gode mannen som slagit larm. Lasse med god man och ombud ville få till möte med kommunen där man skulle diskutera händelserna men Lasse fick aldrig chansen till detta och avled en tid senare. Den tragiska historien slutade med att kommunen fick betala runt 1 miljon kronor i skadestånd, och rättegångskostnader till Lasses dödsbo.

Att slutredovisningar inte skickats ut fanns heller inte med i den översynen och rapport som gjordes 2020 av en konsult som kostade 15 000 (!!) kronor om dagen. Här finns artikel om detta: https://sverigesradio.se/…/mailen-avslojar...

Lars-Olof Gävert, med flera, menade i samband med det här att det fanns massor i verksamheten som inte hade hanterats på rätt sätt tidigare år som borde granskas men att det missades, och det ser vi resultatet av nu. Bra dock att det kommer fram, även om det sker långt senare. Öppenhet och transparens är oerhört viktigt i offentlig verksamhet.

Överförmyndarnämnden har idag en mycket bättre verksamhet och man har framfört en ursäkt i ett brev som skickats ut tillsammans med slutredovisningarna, vilket är helt rätt när man nu ska hantera gamla handläggningsfel i efterhand.